Formularz zamówienia

Zamawiam usługę transportową na trasie:
1. Miejsce załadunku
Kod:
Miasto:
Ulica:
2. Miejsce rozładunku
Kod:
Miasto:
Ulica:
Dane kontaktowe:
1. Dla załadunku
Imię:
Telefon:
E-mail:
2. Dla rozładunku
Imię:
Telefon:
E-mail:
Data wykonania usługi:
Data załadunku:
Przybliżony czas rozładunku:
Specyfikacja ładunku:
Przestrzeń ładunkowa:
Waga:
Ustalona cena:
Wyszczególnienie:
Firma SM-SERVICE nie pobiera zaliczki jednak zastrzega sobie prawo do pobrania 30% wartości frachtu
w przypadku nieoczekiwanej rezygnacji z zamówienia.